Бързи кредити🔍

Бърз кредит с лоша кредитна история

В днешно време може да получите дори бърз кредит ако имате лоша кредитна история. Лоша кредитна история, значи в миналото да не сте плащали редовно своите кредити или заеми, а също така и да имате такива в момента, които не плащате редовно. Независимо, че това не е във ваш плюс и е сериозна пречка за отпускане на кредит ако все пак имате редовни доходи е възможно да ви бъде отпуснат кредит с лоша кредитна история. Възможно е да искат от вас да обезпечите кредита с материални активи и да има втори или трети гарант, които ако спрете да изплащате своят кредит те да поемат тази тежест. Всяка кредитна фирма може да изисква индивидуално от вас допълнително неща, за да гарантира поне в някаква степен, че ще успявате да погасявате вашите задължения.

Имайте предвид и факта, че лихвите при кредити с лоша кредитна история са по-високи. Освен това самото одобрение може да отнеме повече време и да попълвате много повече документи. Отпускането на кредит с лоша кредитна история не е много лесно, но е възможно ако все пак отговаряте на някои от изискванията на кредитните институции. Много често отпускането става и чрез разговор с вас, където ще имате възможност да вдъхнете доверие и да убедите кредитния консултант, че сте готов да изплащате редовно своят кредит.

Бърз кредит с лоша кредитна история от www.credissimo.bg

Няма специална форма за попълване на кредит с лоша кредитна история, но имат такъв вид кредити. За да кандидатствате може да попълните обичайната форма за отпускане на кредит и да опишете или обадите допълнително да обясните какъв вид кредит искате.