Бързи кредити🔍

Бърз кредит за фирма

Бърз кредит за фирма може да потрябва на всяко юридическо лице, чиято фирма изпитва затруднения, иска да инвестира или да покрие стари фирмени задължения. За да кандидатствате за фирмен кредит трябва да имате добра кредитна история, а вашата фирма да е достатъчно стара, защото това вдъхва повече доверие в кредитните фирми. Предимство за отпускане на бърз кредит за фирма се смята и брой работници, има ли задължения към НАП, предмет на дейност и др.

Когато получите кредит за фирмата си лихвата по кредита се признава за разход на фирмата. Може да получите и гратисен период до 45 дни, преди да почнете да погасявате задълженията си.

Най-важното нещо, когато получите фирмен кредит е да бъде използван точно по предназначение и в никакъв случай за странични неща. Кредита трябва да се използва само за печелене на пари или за покриване на задължения, за да може фирмата ви да развива спокойно своята дейност. Преценете добре печалбите си, за да може редовно да изплащате кредита към фирмата си.

Бърз кредит за фирма от www.microcredit.bg

Бърз кредит за фирма до 3300 лева. Бърза и лесна процедура за разглеждане. Лихвата по кредита се признава за разход на фирмата. Възможност за безлихвено връщане в рамките на 30 дни след заплащане на административна такса. Гратисен период за първата вноска до 45 дни.

Бърз кредит за фирма от www.prospect-lending.bg

Бърз кредит за фирма до 1 000 000 лева и срок на връщане до 12 месеца. Месечната лихва е до 2,9%. Бизнес кредита може да го използвате за стартиране на нов бизнес, оборотни средства, ремонт, покупка на машини и др. За да кандидатствате за кредит за фирмата може да се обадите, пишете или посетите техния офис.

Бърз кредит за фирма от www.promo.fintrade.bg

Бърз кредит за фирма до 100 000 лева. За първите 14 дни може да ползвате кредита без такса. Получаваш отговор в рамките на 24 часа. Ползвате колкото желаете от сумата и плащате само за използваната сума.